Massive plankegulve med danske rødder
Green Gulve er massive plankegulve fra bæredygtig skovdrift, som er miljøvenligt forarbejdet.

Miljø

 

Massive plankegulve belaster ikke miljøet, blot de fældede træer erstattes af nyplantede, som det kræves i den danske skovlov. Tilvæksten af skov i Danmark er i dag ca. 50% større end hugsten.


Davinde Savværk A/S
er COC (Chain of Custody) certificeret til at håndtere og forarbejde FSC®-certificeret træ.

Skovene er vigtige for miljøet på grund af træernes evne til at optage CO2 fra luften ved fotosyntese. CO2 frigives igen hvis træerne afbrændes efter fældning, men forarbejdes træet til vedvarende produkter som f.eks. massive trægulve fra GREEN GULVE, bevares den CO2, som træerne gennem væksten har optaget i de fældede stammer og efterfølgende i f.eks. de massive trægulve, som træet senere anvendes til.

Man kan sammenligne det med en bank, hvor de massive plankegulves indhold af CO2 står intakt på en konto, så længe vi bruger gulvene og ikke destruerer dem ved afbrænding. Ved afbrænding frigives nemlig den ”opsparede” CO2 til atmosfæren. Dyrket og anvendt rigtigt er træ derfor et bæredygtigt og miljøvenligt materiale.

Ved at plante og anvende mere træ øger vi træernes optagelse af CO2, som vil være bundet i plankegulvene, så længe vi bevarer dem i vore huse.

På den måde medvirker vi ved fremstilling af gedigne, massive plankegulve til at mindske udslippet af CO2, som er den største synder blandt de drivhusgasser, der ødelægger klodens beskyttende ozonlag.

At producere og anvende GREEN GULVE massive plankegulve er dermed ikke en del af CO2-problemet, men snarere en del af løsningen på verdens miljøproblemer.